Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.  (M.Kemal Atatürk)

Bankacılık ve Sigortacılık, finans kesiminin artan nispi önemi ve sundukları hizmetin vazgeçilmez olması nedeniyle, ulusal ekonominin en çok gelişme gösteren sektörüdür. Sektördeki gelişmeyle birlikte bölgemizde de finans kurumlarının sayısı giderek artmaktadır. Bu kurumlarının sayısındaki artışa paralel olarak, finansal alanda teorik ve pratik bilgilerle donanmış insan gücüne daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı; bankacılık ve sigortacılık hizmetleri alanda istenen vasıflara sahip elemanlar yetiştirerek sektörün hizmetine sunmaktır.

Bu programdan mezun olanlar Banka ve Sigortacılık Meslek Elemanı unvanını kazanırlar. Meslek Elemanı unvanı teknikerlikle denktir.

Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanları: Ticaret bankacılığı işlemleri, para-kredi işlemleri ve teknikleri, fon yönetimi işlemleri ve teknikleri, finansal yatırım-analiz işlemleri teknikleri, sigortacılık işlemleri, sigorta fonlarının yönetimi teknikleri konusunda faaliyet gösterin tüm kurumlarda istihdam edilirler.

Bu programdan mezun olanlar İİBF işletme bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültelerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

Ders Programı

Bölüm Öğretim Görevlileri

Öğr. Gör. Meral Senem Ekenel

 


 

Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programinin amaci is hayatinin ve toplumsal yasamin, Devamı İçin Tıklayın
Bankacılık ve Sigortacılık
Programın amacı mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek Devamı İçin Tıklayın
İşletme Yönetimi
Programın amacı; uluslararası meslek standartlarına uygun; nitelikli hizmeti sunabilecek Devamı İçin Tıklayın
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe programının amacı, gerek özel sektör gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının Devamı İçin Tıklayın